Om Norrbyskolan

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Norrbyskolan skapat 3 blogginlägg för.

Information och riktlinjer

2021-06-01T05:43:50+00:00

Information och riktlinjer angående Coronavirus Covid-19 Norrbyskolan följer Folkhälsomyndighetens och WHO`s direktiv, dessa hittar ni via länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma_sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/ och via länk nederst i meddelandet. I nuläget är rekommendationen att man kanleva som vanligt och gå till skolan om man känner sig frisk. Får man sjukdom som influensasymptom, hosta, feber, allmän sjukdomskänsla ska man stanna hemma och kontakta vårdguiden 1177 för vidare råd. Visar eleven symptom när de kommer till skolan kommer vi att skicka hem eleven. Det här kan jag göra för att undvika smitta: En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att röra vid ansiktet eller ögon samt [...]

Information och riktlinjer2021-06-01T05:43:50+00:00

Pris för bästa kortfilm

2021-06-01T05:30:50+00:00

Pris för bästa kortfilm Norrbyskolan är vinnare i Stockholm Filmfestivals kortfilmstävling med bidraget "Spökhuset". Under hösten 2017 skapades filmer av ca 300 barn i Järva i projektet "Rum för skapande". Projektet har varit ett samarbete mellan "Den Pedagogiska Designbyrån" som handlett i manusarbete och Kulturskolans pedagoger i Tensta och Husby (Nikolja Cyon och Nadja Ekman) som handlett i "Cutout-animation". Projektet är en del av "Rum för skapande" och har kunnat genomföras med stöd av Kulturrådet och Svenska Filminstitutet. Totalt skapades 65 st filmer under projektet och filmfestival hölls på Kulturskolan Stockholm i Blå Huset i Tensta den 14 dec [...]

Pris för bästa kortfilm2021-06-01T05:30:50+00:00

Skolutveckling får ringar på vattnet

2021-06-01T05:30:35+00:00

Skolutveckling får ringar på vattnet På Norrbyskolan i Spånga deltar personal och elever i Erasmus+ projektet Reading2Learn. Även om det övergripande syftet handlar om läskunnighet, har projektet fått betydelsefulla synergieffekter i såväl klassrum som på verksamhetsnivå. - Eftersom vi har flera olika grupper av elever på skolan, många av dem nyanlända, ansåg vi att det var väldigt viktigt att satsa på just läskunnighet och att börja med att titta på klassrumspraxis, säger Leena Vuorenmaa, projektkoordinator och biträdande rektor på Norrbyskolan. I utvecklingsprojektet samarbetar Norrbyskolan med skolor i bland annat Rumänien och Polen, som även de har elevgrupper med olika [...]

Skolutveckling får ringar på vattnet2021-06-01T05:30:35+00:00
Till toppen