Information och riktlinjer angående Coronavirus Covid-19

Norrbyskolan följer Folkhälsomyndighetens och WHO`s direktiv, dessa hittar ni via länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma_sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/ och via länk nederst i meddelandet.

I nuläget är rekommendationen att man kanleva som vanligt och gå till skolan om man känner sig frisk.

Får man sjukdom som influensasymptom, hosta, feber, allmän sjukdomskänsla ska man stanna hemma och kontakta vårdguiden 1177 för vidare råd.

Visar eleven symptom när de kommer till skolan kommer vi att skicka hem eleven.

Det här kan jag göra för att undvika smitta:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vad ska man göra om man misstänker att man är smittad?

Ta kontakt med vården – helst via telefon genom exempelvis 1177. Undvik att uppsöka en akutmottagning om möjligt, då fler människor riskerar att utsättas för smittan.

Här följer bra informationsplattformar för att hålla sig uppdaterat om läget.

  • Folkhälsomyndigheten
  • WHO
  • UD
  • 1177.se
  • Försäkringskassan
  • ECDC

Om ni har varit i ett drabbat område och är osäkra på hur ni ska hantera det så vänd er till rektor för vidare råd på rektor[at]norrbyskolan.se, vi uppdaterar information löpande på vår hemsida.

Hälsningar

Helen Ljungstedt

Rektor Norrbyskolan