FÖRÄLDRARSAMVERKAN

Ännu bättre tillsammans!
Vi vill främja samarbetet mellan hem och skola samt verka för en trygg och stimulerande uppväxtmiljö. Kontakta gärna någon av oss om du vill framföra ett ärende som vi skall behandla och/ eller ta upp med skolans ledning.

Norrbyskolans föräldraråd
Syftet med ett föräldraråd är att få en länk mellan skolan och hemmet. Vi kommer att diskutera pedagogiska frågor och hur vi ska öka intresset för att samverka mellan hem och skola.

Välkomna!

Ledningsgruppen