OM NORRBYSKOLAN

En skola med individen i fokus
Norrbyskolan fokuserar på framtiden genom att skapa förutsättningar så att alla elever uppnår de nationella samt individuella målen. Vi utgår från individens egna värderingar, ambitioner och gör vårt yttersta till att de utvecklas till ansvarstagande, reflekterande och kreativa individer. Detta innebär för dig som elev att du hela tiden samverkar med kamrater och lärare, utvecklar din sociala kompetens, respekterar andra och möts av respekt från andra. Vi sätter stor vikt vid insikten om demokratiska rättigheter samt skyldigheter. Hos oss lär du för livet!

Kulturell identitet – en värdefull tillgång i livet!
I en alltmer centraliserad värld och mångkulturell demokrati är den kulturella bakgrunden en värdefull tillgång. Språk, kultur, värderingar är och kan vara något unikt för varje enskild individ. Vi tycker det är oerhört viktigt att man bevarar denna tillgång och använder det som ett hjälpmedel i undervisningen. Detta ses även som en strategisk tillgång i arbetslivet.

Norrbyskolan arbetar aktivt med värderingar tillsammans med elever, lärare och föräldrar. Detta skapar en ömsesidig respekt i hela skolan.

Engagerade lärare
Ja, det är skillnad mellan lärare och lärare. Vi tror på att en lärare som verkligen bryr sig om eleverna och deras utveckling gör skillnad och detta återspeglas i elevernas framgång i skolan. En engagerad lärare når den enskilda eleven genom att motivera varje individ, involvera denne i att lära och förstå sin omgivning. Detta skapar en nära relation som bygger på tillit och förtroende. Läraren är en mentor och sätter tillsammans med eleven upp mål och planer för studier.

Alla våra lärare är engagerade och brinner för sitt yrke, som enbart inte lär ut utan ständigt utvecklas själva och använder nya strategier och metoder i undervisningen.

För att stärka kunskaperna i ämnen som matematik, svenska och engelska erbjuder vi även extra studietid och utökad läxhjälp. På detta sätt får alla elever möjligheten att nå högre studieresultat.

IT i utbildningen
Vi använder datorn flitigt i undervisningen och som ett verktyg att söka efter och kritiskt granska information. Eleverna får redan i tidig ålder lära sig att hantera datorn och managera de vanligaste förekommande programmen.

Vill du veta mer?

Har du några frågor? Eller vill du göra en intresseanmälan? Fyll i dina uppgifter samt ditt ärende enligt nedan och skicka till oss. Vi kommer att kontakta dig!

    Namn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Telefonnummer (obligatorisk)

    Ämne

    Meddelande