Skolutveckling får ringar på vattnet

På Norrbyskolan i Spånga deltar personal och elever i Erasmus+ projektet Reading2Learn. Även om det övergripande syftet handlar om läskunnighet, har projektet fått betydelsefulla synergieffekter i såväl klassrum som på verksamhetsnivå.

– Eftersom vi har flera olika grupper av elever på skolan, många av dem nyanlända, ansåg vi att det var väldigt viktigt att satsa på just läskunnighet och att börja med att titta på klassrumspraxis, säger Leena Vuorenmaa, projektkoordinator och biträdande rektor på Norrbyskolan.
I utvecklingsprojektet samarbetar Norrbyskolan med skolor i bland annat Rumänien och Polen, som även de har elevgrupper med olika kulturella och nationella bakgrunder.

– Vi har haft gemensamma behov och det har vi tagit fasta på när vi utformat vår projektansökan. Våra skolor har likheter men även många skillnader. Projektet har hjälpt oss förstå vikten av att jobba med demokratiska processer, med normer och värden. Det börjar i klassrummet men får ringar på vattnet och handlar även om att ändra på skolsystem på organisationsnivå, säger Leena Vuorenmaa.