Aktuellt2017-10-09T08:44:13+00:00
106, 2021

Information och riktlinjer

Information och riktlinjer angående Coronavirus Covid-19

Norrbyskolan följer Folkhälsomyndighetens och WHO`s direktiv, dessa hittar ni via länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma_sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/ och via länk nederst i meddelandet.

I nuläget är rekommendationen att man kanleva som vanligt och gå till skolan om man känner sig frisk.

Får man sjukdom som influensasymptom, hosta, feber, allmän sjukdomskänsla ska man stanna hemma och kontakta vårdguiden 1177 för vidare råd.

Visar eleven symptom när de kommer till skolan kommer vi att skicka hem eleven.

Det här kan jag göra för att undvika smitta:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vad ska man göra om man misstänker att man är smittad?

Ta kontakt med vården – helst via telefon genom exempelvis 1177. Undvik att uppsöka en akutmottagning om möjligt, då fler människor riskerar att utsättas för smittan.

Här följer bra informationsplattformar för att hålla sig uppdaterat om läget.

  • Folkhälsomyndigheten
  • WHO
  • UD
  • 1177.se
  • Försäkringskassan
  • ECDC

Om ni har varit i ett drabbat område och är osäkra på hur ni ska hantera det så vänd er till rektor för vidare råd på rektor[at]norrbyskolan.se, vi uppdaterar information löpande på vår hemsida.

Hälsningar

Helen Ljungstedt

Rektor Norrbyskolan

2003, 2020

Pris för bästa kortfilm

Pris för bästa kortfilm

Norrbyskolan är vinnare i Stockholm Filmfestivals kortfilmstävling med bidraget ”Spökhuset”.

Under hösten 2017 skapades filmer av ca 300 barn i Järva i projektet ”Rum för skapande”. Projektet har varit ett samarbete mellan ”Den Pedagogiska Designbyrån” som handlett i manusarbete och Kulturskolans pedagoger i Tensta och Husby (Nikolja Cyon och Nadja Ekman) som handlett i ”Cutout-animation”.

Projektet är en del av ”Rum för skapande” och har kunnat genomföras med stöd av Kulturrådet och Svenska Filminstitutet. Totalt skapades 65 st filmer under projektet och filmfestival hölls på Kulturskolan Stockholm i Blå Huset i Tensta den 14 dec 2017.

Det känns jättekul att elever på Norrbyskolan har blivit nominerade samt vinnare. Det förespråker för motivation och kreativitet samt bidrar till en härlig stämning.

Här är Norrbyskolans vinnande bidrag:

2301, 2020

Skolutveckling får ringar på vattnet

Skolutveckling får ringar på vattnet

På Norrbyskolan i Spånga deltar personal och elever i Erasmus+ projektet Reading2Learn. Även om det övergripande syftet handlar om läskunnighet, har projektet fått betydelsefulla synergieffekter i såväl klassrum som på verksamhetsnivå.

– Eftersom vi har flera olika grupper av elever på skolan, många av dem nyanlända, ansåg vi att det var väldigt viktigt att satsa på just läskunnighet och att börja med att titta på klassrumspraxis, säger Leena Vuorenmaa, projektkoordinator och biträdande rektor på Norrbyskolan.
I utvecklingsprojektet samarbetar Norrbyskolan med skolor i bland annat Rumänien och Polen, som även de har elevgrupper med olika kulturella och nationella bakgrunder.

– Vi har haft gemensamma behov och det har vi tagit fasta på när vi utformat vår projektansökan. Våra skolor har likheter men även många skillnader. Projektet har hjälpt oss förstå vikten av att jobba med demokratiska processer, med normer och värden. Det börjar i klassrummet men får ringar på vattnet och handlar även om att ändra på skolsystem på organisationsnivå, säger Leena Vuorenmaa.

Till toppen