NATURVETENSKAP

inriktning natur och natur & samhälle

Naturvetenskaps­programmet består till stor del av teoretiska studier i kemi, fysik, matematik och biologi. Därutöver gör du fältstudier, laborationer och genomför experiment. Miljö- och resursfrågor är en viktig del i utbildningen och du kommer att få analysera behov och utveckla nya idéer. Du lär dig också att läsa och skriva om grundläggande naturvetenskap på engelska. Naturvetenskaps­programmet ger dig behörighet till de flesta högskoleutbildningar.

Brinner du för naturvetenskap och matematik och vill förena det med en fördjupad förståelse för samhällsfrågor, kan du välja inriktningen Naturvetenskap och samhälle. Exempel på yrken du kan inrikta dig mot efter utbildningen är läkare, forskare eller ingenjör.

”Jag valde naturprogrammet eftersom jag var intresserad av naturämnena. Dessutom vill jag plugga vidare inom naturvetenskap. Det bästa med Södertörns Gymnasium är att det är en liten skola med trevlig miljö och stämning, samt hög lärartäthet som bidrar till en nära relation mellan lärare och elever.”

Fatima, NA15

SAMHÄLLS­VETENSKAP

inriktning samhälle

Du får verktyg för att formulera och lösa problem och du studerar ekonomiska samband, internationalisering, välfärds- och genusfrågor samt ledarskap och kommunikation. Du lär dig att granska fakta och statistik samt utvecklar din verbala och skriftliga förmåga. Ämnen som du fördjupar dig i är samhällskunskap, religion, historia, moderna språk, engelska, svenska och psykologi.

Är du intresserad av att exempelvis läsa vidare till lärare, psykolog, journalist, marknadsförare, statsvetare eller socionom är detta en bra utbildning för dig. Som samhällsvetare kan du även jobba inom media, information och IT.

”Jag har valt samhällsvetenskapsprogrammet för att jag gillar SO-ämnena. Jag tycker att Södertörns Gymnasium är bra för att det är en liten skola och alla känner varandra, vilket skapar en trygg miljö”.

Mizzi, SA16