SYV och Elevhälsa

Helen Hallericsson
Skolsköterska

E-post: skolskoterska[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0728 60 62 38

Karin Alexandersson
Specialpedagog

E-post: karin.alexandersson[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0728 60 62 38

Monika Ramnesäter
Kurator

E-post: kurator[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0728 60 62 38

Chalisa Klampaiboon
Studie- och Yrkesvägledare

E-post: syv[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0766 50 11 20

Linda Hanneberg
Skolpsykolog

E-post: kurator[snabel-a]sodertornsgymnasium.se

Lärare

Adam Sahin
Matematik & Fysik – Förstelärare
Mentor för NA18

E-post: adam.sahin[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Alessandra Losi Gunnarsson
Matematik & Fysik

E-post: alessandra.gunnarsson[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Anders Marnetoft
Svenska/SVA & Religionkunskap
Mentor för SA18

E-post: anders.marnetoft[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Joaquin Lamerio Tenreiro
Spanska

E-post: joaquin.lamerio[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Johan Wiman
Samhälle & Filosofi – Förstelärare
Mentor för NA19 & SA19

E-post: johan.wiman[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Kevin Ortiz
Spanska

E-post: kevin.ortiz[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Kian Kashefi
Engelska, Idrott & hälsa och Historia,
Mentor för NA17

E-post: kian.kashefi[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Yasar Thewalim
Kemi

E-post: yasar.thewalim[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Skolledning

Ismail Dökümcü
Rektor

E-post: rektor[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0720 200 749